İmplant Uygulamasının Geçmişi

İmplant diş uygulama tarihi ile ilgili bilgi almak için Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık. Bu sayfada implant gelişim süreci ve günümüz implantlarına gelinene kadar geçilen aşamaları bulabilirsiniz. Maya uygarlığı (MÖ 6. yüzyıl) ilk implant uygulamalarına ait izler vermektedir. İmplant diş olarak eksik dişlerin telafisi amacı ile yapılan ilk uygulamalar arkeolojik bulgulara göre 27. y.y. öncesine dayanmış oluyor.

İlk patenti alınan diş implantı 1908’de ABD’de Greenfield’in dizayn ettiği irridio-platin implanttır.

1939 Strock krom-kobalt diş implantını tanıtmıştır.

1949 Lubit ve Rappaport vitalyumdan yapılan vida veya kafes şeklindeki implantlarını geliştirmişlerdir. Cherchève çift spiral yivli implant dizaynını ve frezleme sonrası yiv açma tekniğini (screw-tapping), implantın çift safhalı cerrahi teknik ile fonksiyona sokulması gibi uygulamaları geliştirmiştir.

Geçen yüzyılın orta larına kadar Formiggini, Peron, Tramonte, Benoit, Jeanneret, Muratori, Linkow gibi diş hekimleri günümüzde kullanılan implantlara benzer uygulamalar yapmışlardır. Ancak bu yaklaşım ve çabaların hepsi ampirik uygulamalar olarak ve vaka raporlarının ötesine gidememiş çalışmalar olarak kalmışlardır.

1940 Periost altına yerleştirilen subperiostal implantlar ortaya atılmıştır.

1960 Linkow tarafından blade implantlar  uygulanmaya başlanmıştır.

Bilimsel Dokümantasyon 

İmplant
İmplant diş

Dental implant uygulamalarında bilimsel gelişmelerin başlangıcını Branemark ile Schroeder saf titanyum implantlar ile yaptıkları temel çalışmalar oluşturur.

Branemark 1955 yılında tavşan tibialarında revaskülarizasyonu vital mikroskopi ile inceleyen bir deney sırasında tesadüfen kemik ile titanyum arasındaki sıkı adaptasyonu fark ederek konuyu daha detaylı araştırmış ve bu fenomene osseointegrasyon adını vermiştir.